Over Easy Court trajecten

Wat is private Easy rechtspraak / arbitrage?
Is private rechtspraak hetzelfde als mediation?
Waarom moet ik kiezen voor Easy rechtspraak?
Is private Easy rechtspraak rechtsgeldig?
Moet de andere partij instemmen met de oplossingen van Easy Court?
Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak van de Easy rechter?
Waarom heb ik geen advocaat nodig?
Kan ik een Easy Court traject annuleren of stoppen?
Hoe lang duurt het voordat wij een uitspraak krijgen?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten.
Sectie
Wat is private Easy rechtspraak / arbitrage?

Private rechtspraak wordt ook wel arbitrage genoemd. Het is rechtspraak zonder overheidsrechter. Een deskundige treedt op als rechter. De deskundige heet een arbiter. Bij Easy Court noemen wij een arbiter een Easy rechter. Easy rechters wijzen een arbitraal vonnis. Dat vonnis heeft in principe dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Het arbitrale vonnis is bindend voor beide partijen.
Easy Court heeft een snelle, eenvoudige, online procedure ontwikkeld, die voldoet aan de wettelijke regels voor arbitrage. Daardoor krijgen jullie bij Easy Court een rechtsgeldig vonnis.

Is private rechtspraak hetzelfde als mediation?

Nee, bij mediation werken jullie zelf aan de oplossing onder begeleiding van een mediator. De mediator geeft zelf geen oordeel over het conflict, jullie moeten er zelf uitkomen.
Bij Easy rechtspraak wordt uw conflict opgelost doordat een deskundige het conflict actief analyseert en er ook een oordeel over geeft. De overeenkomst met mediation is dat de Easy rechter wel zal proberen of er een schikking tussen jullie mogelijk is. Als dat onverhoopt niet lukt, dan geeft de Easy rechter een oordeel. Dat oordeel is een arbitraal vonnis en bindend.

Waarom moet ik kiezen voor Easy rechtspraak?

Easy Court heeft een sterk gemoderniseerde versie van private rechtspraak / arbitrage ontwikkeld. Het is even wennen, maar het is goed, goedkoop, snel en werkt de-escalerend.

Rechtspraak in Nederland is goed, maar duurt lang en is duur. Andere arbitrage doet vaak vooral de rechtspraak na. Bovendien moet je dan naast een advocaat een arbiter per uur betalen. Daardoor is andere arbitrage vaak nog duurder dan rechtspraak. Easy Court rekent vaste, lage prijzen. Maar bij Easy rechtspraak krijgen jullie ook een rechtsgeldig eindvonnis. Jullie hebben bij Easy Court dus in één maand voor een lage prijs hetzelfde resultaat als jullie bij de rechtbank of andere arbitrage in anderhalf jaar voor hoge kosten zouden krijgen.

Als beide partijen hun eigen jurist nemen, krijg je twee incomplete beelden die elkaar vaak ook nog tegenspreken. Dat voelt voor beide partijen veilig. Maar dat is het niet. Het kost voor beide partijen veel geld en tijd. Dat kunnen jullie jezelf besparen door het probleem voor te leggen aan één Easy rechter.

Hoger beroep is uitgesloten. Daardoor zijn jullie er zeker van dat de zaak met één ronde is afgelopen. Jullie zijn er bij Easy Court dus van verzekerd dat jullie na een korte periode weer verder kunnen met waar jullie eigenlijk mee bezig willen zijn: jullie bedrijf.

Is private Easy rechtspraak rechtsgeldig?

Ja. De uitspraak van de Easy rechter is voor beide partijen bindend. Jullie moeten je daar dus aan houden. In het merendeel van de gevallen doen partijen dat ook. Je kunt ervoor kiezen om de uitspraak van de Easy rechter te laten bekrachtigen door de rechtbank. Dat is alleen nodig als de andere partij de uitspraak niet opvolgt of weigert er naar te handelen. Easy Court kan het verzoek om bekrachtiging bij de rechtbank voor u doen.

In principe bekrachtigt de rechter een arbitraal vonnis. Een rechter zal in ieder geval niet meer de procedure overdoen. Hij zal het alleen niet bekrachtigen als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als jullie niet allebei voldoende je standpunt naar voren hebben kunnen brengen. Of als er geen geldige overeenkomst voor private rechtspraak was. De procedure van Easy Court voldoet aan alle wettelijke regels voor private rechtspraak en is ontwikkeld in samenspraak met rechters. De rechter zal bekrachtiging daarom niet snel weigeren.

Met een bekrachtigd arbitraal vonnis kan je uitvoering van het vonnis afdwingen, zoals je ook een vonnis van de rechtbank kunt afdwingen.

Moet de andere partij instemmen met de oplossingen van Easy Court?

Ja. Beide partijen moeten akkoord zijn met het volgen van een Easy Court traject. Omdat alle voordelen van Easy Court voor beide partijen gelden, is het voor de andere partij even aantrekkelijk om een Easy Court traject te volgen. Omdat Easy Court nieuwe manieren van conflictoplossing biedt, is het wel even wennen. Daarom helpen wij graag om de andere partij ervan te overtuigen dat Easy Court beter, sneller, goedkoper en de-escalerend werkt. Maar niet iedereen is even goed in het loslaten van oude patronen. En als de andere partij liever de oude trajecten volgt, dan moet jij je daar helaas bij neerleggen.

Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak van de Easy rechter?

Dat ligt eraan welk traject jullie volgen.

Bij een voorlopig vonnis geeft de Easy rechtspraak geen bindend oordeel. Wij hopen natuurlijk dat jullie de zaak op grond van het voorlopig vonnis schikken. Maar als dat onverhoopt niet lukt, dan zijn alle opties daarna nog open. Jullie kunnen daarna nog private rechtspraak of overheidsrechtspraak doen. Of mediation. Of wat jullie ook willen.

Bij private Easy rechtspraak is geen hoger beroep. De Easy rechter een rechtsgeldig en bindend vonnis waartegen je niet in beroep kunt, ook niet bij de rechtbank. Ook de rechtbank kan de uitspraak van de Easy rechter inhoudelijk niet verwerpen of wijzigen. De rechtbank kan een vonnis van de Easy rechter alleen ongeldig verklaren als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen. Of als er geen geldige overeenkomst tot private rechtspraak was. De procedure van Easy Court voldoet in principe aan alle wettelijke vereisten.

Bij de kantonrechter via het Easy Court platform is geen hoger beroep. Easy Court heeft die procedure zo ingericht dat hoger beroep is uitgesloten. Easy Court is erop gericht om snel een oplossing te geven. Daar past jarenlang procederen in hoger beroep niet bij.

Waarom heb ik geen advocaat nodig?

In een rechtszaak bij de rechtbank gelden veel procedureregels. De procedureregels bij Out of Court zijn eenvoudig, modern en begrijpelijk.

Een overheidsrechter denkt bovendien niet actief met uw zaak mee. Een overheidsrechter is passief; hij luistert en wacht af wat uw advocaat hem vertelt.

Arbiters van Out of Court denken wél actief met beide partijen mee. Zij helpen u om de juridisch relevante punten uit uw verhaal te halen. Zij kijken ook met u mee hoe u die kunt bewijzen als dat nodig is. Normaal zet een advocaat uw verhaal in een juridisch kader, bij Out of Court doet de arbiter dat. Daardoor heeft u geen advocaat nodig.

Dat heeft veel voordelen. Het scheelt ten eerste in de kosten. Het geschil wordt bovendien niet onnodig verjuridificeerd. Het gesprek vindt niet plaats tussen de rechter en twee advocaten, maar tussen een arbiter en twee partijen. De nadruk ligt daarbij meer op de dialoog dan op de juridische finesses. Doordat u uw eigen procedure voert en die bovendien begrijpt, bent u meer betrokken bij uw eigen zaak.

Kan ik een Easy Court traject annuleren of stoppen?

Je kunt een aangevangen Easy Court traject alleen stopzetten met instemming van de andere partij.

Hoe lang duurt het voordat wij een uitspraak krijgen?

Bij een voorlopig vonnis krijgen jullie onmiddellijk aan het einde van het gesprek een uitspraak

Bij private Easy rechtspraak krijgen jullie gemiddeld in een maand een uitspraak. Bij een kort geding zelfs in een week. Jullie kunnen deze termijnen in overleg met de Easy Rechter verlengen of verkorten.

Bij de kantonrechter via Easy Court is de duur van de uitspraak afhankelijk van de drukte van de kantonrechter. Gemiddeld krijgen jullie in 10 weken uitspraak.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten.

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan nieuwe gegevens.

Kosten

Wat kost een bekrachting van het vonnis door de rechter?
Wat kost een bekrachting van het vonnis door de rechter?

U kunt de rechtbank verzoeken om het vonnis van de Easy rechter te bekrachtigen. Dit moet u doen door een verzoekschrift te schrijven aan de rechtbank Amsterdam. Easy Court kan dat verzoek tot bekrachtiging voor u doen voor €400 excl. BTW.

Uw zaak annuleren of stopzetten

Kan ik een Easy Court traject eenzijdig stopzetten?
Kan ik een Easy Court traject eenzijdig stopzetten?

Nee. Als u eenmaal met de ander partij heeft afgesproken om een bepaald Easy traject te starten, kunt u niet zonder instemming van de tegenpartij stoppen.

Duur

Inloggegevens

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan nieuwe gegevens.

Heeft u een andere vraag? Zo kunt u ons bereiken:

Stuur ons een bericht

Bel ons

Menu